relojes
Left-Banner
Right-Banner

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN CAO HỌC HIỆN ĐÃ VÀ ĐANG ĐÀO TẠO

STT

KHOÁ

SỐ HV TRÚNG TUYỂN

SỐ HV ĐÃ TN

GHI CHÚ

1

Khóa I (2002-2004)

24

23

 

2

Khoá II (2003-2005)

23

23

 

3

Khóa III (2004- 2006)

24

24

 

4

Khoá IV (2005-2007)

28

27

 

5

Khoá V (2006-2008)

32

31

 

6

Khoá VI (2007-2009)

34

35

 

7

Khoá VII (2008-2010)

48

46

 

8

Khoá VIII (2009-2011)

78

61

 

9

Khoá IX (2010-2012)

144

ĐANG ĐT

 

10

Khoá X (2011-2013)

128

ĐANG ĐT

 

 

Tổng

563

270

 

 

Pin It

khcn 

Banner

 

texas kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla