relojes
Left-Banner
Right-Banner

Thời khóa biểu học lại hệ Cao đẳng Khóa 8 - Học kỳ I năm học 2013 - 2014

Thời khóa biểu học lại hệ Cao đẳng Khóa 8 - Học kỳ I năm học 2013 - 2014.

Attachments:
Download this file (TKB hoc lai he Cao Dang K8 HK1 nam hoc 2013-2014 (dot 1).pdf)Thời khóa biểu học lại hệ Cao đẳng Khóa 8[Học kỳ I năm học 2013 - 2014.]1231 kB

Xem tiếp...

Thời khoá biểu học lại hệ cao đẳng chính quy kỳ hè đợt 5-2

Lịch học lại kỳ hè năm học 2012 - 2013 hệ Cao đẳng chính quy đợt 5-2 sau khi huỷ lớp

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học lại hệ Cao đẳng - Kỳ hè - Năm học 2012 - 2013

Thời khóa biểu học lại hệ Cao đẳng - Kỳ hè - Năm học 2012 - 2013 (đợt 4-1).

Chi tiết tại File đính kèm./.

Attachments:
Download this file (TKB hoc lai he CD ky he nam hoc 2012-2013 dot 4_1 (1).pdf)Thời khóa biểu học lại hệ Cao đẳng[Kỳ Hè - Năm học 2012 - 2013]1402 kB

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp CĐ K10

Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp CĐ K10

Attachments:
Download this file (CAO DANG K10-TKB KY 2.pdf)Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp CĐ K10[Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp CĐ K10]440 kB

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học kì 3 năm học 2011-2012 lớp CĐ K9A, Thời khóa biểu học kì 5 năm học 2011-2012 CĐ K8

Thời khóa biểu học kì 3 năm học 2011-2012 lớp CĐ K9A, Thời khóa biểu học kì 5 năm học 2011-2012 CĐ K8

Attachments:
Download this file (CAO DANG K9-TKB KY 3.pdf)Thời khóa biểu[Thời khóa biểu]1072 kB

Xem tiếp...

Lịch học lại năm học 2011-2012 lớp CĐ K7 môn GDTC (đợt 3)

Lịch học (học lại) năm 2011-2012 lớp Cao đẳng K7 môn Giáo dục thể chất (đợt 3)

Attachments:
Download this file (lich hoc hoc lai nam hoc 2011 -2012 lop cd k7 mon gdtc dot 3.pdf)Lịch học lại chi tiết[ ]446 kB

Xem tiếp...

Lịch học lại lớp CĐ CNTT K7 - đợt 3 năm học 2011-2012

Lịch học (học lại) năm học 2011-2012 lớp cao đẳng CNTT k7 - đợt 3

Attachments:
Download this file (lich hoc hoc lai nam hoc 2011 -2012 lop cd k7 cntt dot 3.pdf)Lịch học chi tiết[ ]2099 kB

Xem tiếp...

Lịch học lại lớp CĐ ĐTVT K7 - đợt 3 năm học 2011-2012

Lịch học (học lại) năm học 2011-2012 lớp cao đẳng ĐTVT k7 - đợt 3

Attachments:
Download this file (lich hoc hoc lai nam hoc 2011 -2012 lop cd k7 dtvt dot 3.pdf)Lịch học lại chi tiết[ ]712 kB

Xem tiếp...

khcn 

Banner

 

texas kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla