Left-Banner
Right-Banner

đội ngũ cán bộ khoa học

 

TT Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại Đơn vị công tác Chuyên ngành Số điện thoại liên hệ Số học viên có thể hướng dẫn Ghi chú
1             PGS.TS Phạm Việt Bình Trường ĐHCNTT&TT Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 913256966 5  
2             TS Vũ Vinh Quang Trường ĐHCNTT&TT Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 913286676 3  
3             TS Nguyễn Văn Tảo Trường ĐHCNTT&TT Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 913286685 3  
4             TS Vũ Đức Thái Trường ĐHCNTT&TT Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 985158998 3  
5             TS Phạm Đức Long Trường ĐHCNTT&TT Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 912551589 3  
6             TS Nguyễn Duy Minh Trường ĐHCNTT&TT Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 913051699 3  
7             PGS.TS Nguyễn Văn Huân Trường ĐHCNTT&TT Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 987118623 5  
8             TS Đặng Thị Oanh Trường ĐHCNTT&TT Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 982756992 3  
9             TS Trương Hà Hải Trường ĐHCNTT&TT Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 912700700 3  
10         TS Nguyễn Hải Minh Trường ĐHCNTT&TT CNTT 912787468 3  
11         TS Nguyễn Toàn Thắng Trường ĐHCNTT&TT CNTT   3 PMHT và mạng
12         PGS.TS Phùng Trung Nghĩa Trường ĐHCNTT&TT ĐTVT 918372988 5  
13         TS Vũ Mạnh Xuân ĐHSP – ĐHTN Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 912700396 3  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14         TS Nguyễn Văn Tới Trường ĐHCNTT&TT TH và ứng dụng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 3 Xử lý ảnh, TTNT
912847077
15         TS Đỗ Thị Bắc Trường ĐHCNTT&TT Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 968898888 3 An toàn BM, Khai phá DL
16         TS Nông Thị Hoa Trường ĐHCNTT&TT CNTT 1238492484 3 KPDL
17         TS Nguyễn Văn Núi Trường ĐHCNTT&TT KHMT 964719929 3  
18         TS Đàm Thanh Phương Trường ĐHCNTT&TT CS Toán học cho TH 912998749 3  
19         TS Nguyễn Đình Dũng ĐHTN Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 915212787 3  
20         GS.TS Vũ Đức Thi Viện CNTT-ĐHQGHN Tin học 0903 221 304 7  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
21         PGS.TSKH Nguyễn Xuân Huy Viện CNTT Tin học 0903 203 800 5 CSDL, CNPM, thuật toán
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
22         TS Hoàng Đỗ Thanh Tùng Viện CNTT Tin học 914344501 3 Csdl, gis, pttkht, điện toán đám mây, kinh tế
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
23         PGS.TS Bùi Thế Hồng Viện CNTT Tin học 0904 238 643 5 CNPM, CSDL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
24         PGS.TS Ngô Quốc Tạo Viện CNTT Tin học 0912 216 321 5  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
25         PGS.TS Đặng Quang Á Viện CNTT Toán học tính toán 0912 148 878 5  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
26         PGS.TS Lê Bá Dũng Viện CNTT Điều khiển học và lý thuyết thông tin 989552654 5  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
27         PGS.TS Đỗ Năng Toàn Viện CNTT-ĐHQGHN Tin học 0913 583 240 5  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
28         PGS.TS Đặng Văn Đức Viện CNTT Tin học 0912 223 163 5  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
29         PGS.TS Đoàn Văn Ban Viện CNTT Tin học 0904 241 826 5  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
30         PGS.TS Nguyễn Văn Tam Viện CNTT Tin học 913390606 5 Mạng MT
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
31         TS Vũ Như Lân Viện CNTT Điều khiển học và lý thuyết thông tin 986437050 3  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
32         TS Nguyễn Công Điều Viện CNTT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 904288123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3  
33         PGS.TS Lê Huy Thập Viện CNTT Tin học 0903 275 936-37541285 5  
34         TS Nguyễn Như Sơn Viện CNTT Tin học 987039966 3 HTTT, KPDL, điện toán đám mây
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
35         PGS. TS Đặng Thành Phu Viện CNTT Điều khiển học và lý thuyết thông tin 04-38361444 5  
902031944
36         TS Nguyễn Đức Dũng Viện CNTT Tin học 04-37560537 3 Machine learning, kpdl, nhận dạng ảnh
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
978293789
37         TS Nguyễn Trường Thắng Viện CNTT Tin học 927009172 3  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
38         PGS. TS Vũ Chấn Hưng Viện CNTT Điều khiển học và lý thuyết thông tin 04-38361444 5  
912153889
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
39         TS Vũ Tất Thắng Viện CNTT Tin học 946769655 3 NHận dạng, XL tiếng nói, dịch
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
40         TS Phạm Thanh Giang Viện CNTT Tin học 438362919 3 Mạng MT
915121519
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
41         TS Trần Thái Sơn Viện CNTT Tin học 903409894 3  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
42         PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng Viện CNTT Toán học tính toán 1697914421 3  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
43         TS Lê Văn Phùng Viện CNTT Tin học 913314321 3 Toán tin kinh tế
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
44         PGS.TS Nguyễn Đình Hoá Viện CNTT - ĐHQGHN Toán tin This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 5 Toán, tin
913281197 gis
45         TS. Nguyễn Ái Việt Viện CNTT - ĐHQGHN CNTT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 3  
912006861
46         TS Lê Quang Minh Viện CNTT - ĐHQGHN CNTT 0989.736.464 3  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
47         TS Nguyễn Ngọc Cương Cục CNTT-Bộ CA CNTT 912438301 3 An toàn TT, mạng
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
48         PGS.TS Đỗ Trung Tuấn ĐHQGHN   904218247 5  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
49         PGS.TS Nguyễn Tân Ân ĐHSPHN   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 5 Mang noron, trtntao, mờ, tính toán mềm
50         TS Nguyễn T Hồng Minh ĐHQGHN   904101065 3  
51         TS Phạm Thanh Hà Khoa CNTT-ĐHGTVT Tin học 904763604 3 Tính toán mềm
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
52         TS Nguyễn Hữu Quỳnh ĐH Điện lực   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 3 XL ảnh, máy học, tóm tắt văn bản
912174793
53         PGS.TS Nguyễn Văn Vỵ ĐHCN-ĐHQGHN   912505291 5 CNPM-HTTT
54         TS Nguyễn Huy Đức                                 CĐSP TW   903402655 3 KPDL, CSDL, logic mờ
ducnguyenhuy
55         PGS.TS Nguyễn Bá Tường HVKTQS   903268759 5 CSDL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
56         TS Nguyễn Văn Vinh ĐHQGHN   912263062 3 XL ngôn ngữ, TTNT
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
57         PGS.TS Trịnh Nhật Tiến ĐHCN-ĐHQGHN   912101715 5 Mạng, ATBM
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
58         TS Phạm Thế Quế HVBCVT   913234352 3 Mang, csdl , an toàn,Xl ảnh
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
59         PGS.TS Trần Đức Sự Ban cơ yếu chính phủ   913210965 3 Toán. BMTT, an ninh mạng
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
60         TS Nguyễn Hải Thanh Bộ GD-ĐT Toán-tin 906159959 3 Giấu tin trong ảnh, CSDL, thuật toán
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
61         TS Phùng Văn Ổn VP chính phủ (16-lê hồng phong   913243623 3 HTTT, PM, mạng
62         TS Hồ Văn Hương Ban cơ yếu chính phủ   903234845 3 An toàn BM, Mạng MT, CSDL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
63         TS Lương Thế Dũng HV mật mã   915176076 3  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
64         PGS.TS Nguyễn Hoàng Phương BỘ Y TẾ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 5 Tính toán mềm, logic mờ, hệ thông minh
65         PGS.TS Nguyễn Hiếu Minh HVKTQS   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 5 AN mạng, chữ ký số, mật mã
66         TS Vũ Việt Vũ Viện CNTT-ĐHQGHN   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; 3  
67 TS Nguyễn Thị Thu Hà ĐH Điện lực   906113373 3 XLNNTN, KPDL, học máy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
68 TS Đào Thế Huy Trường ĐHCNTT&TT Quản trị kinh doanh 966686666
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 01/03/2015
69 TS Vũ Chiến Thắng Trường ĐHCNTT&TT Kỹ thuật viễn thông 904909692
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 15/06/2015
70 TS Bùi Ngọc Tuấn Trường ĐHCNTT&TT Quản lý giáo dục 912239370
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 01/10/2014
71 TS Nguyễn Thùy Linh Trường ĐHCNTT&TT Tiếng Anh 988939755
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 18/12/2014
72 TS Nguyễn Thị Thanh Bình Trường ĐHCNTT&TT  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 989846989
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 22/06/2013
73 TS Trương Tuấn Linh Trường ĐHCNTT&TT Kinh tế Nông nghiệp và nguồn lực 914257959
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 26/09/2016
74 TS Lê Hùng Linh Trường ĐHCNTT&TT Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 929077888
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 25/02/2016
75 TS Trương Thị Thu Hằng Trường ĐHCNTT&TT Quản lý giáo dục   3 25/01/2017

 

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama