Left-Banner
Right-Banner

Đội ngũ cán bộ

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

HỌ ĐỆM TÊN Chức vụ hiện tại Số điện thoại Email
Nguyến Tú An UVBCH Đoàn trường 973137111 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Thị Thúy  An UVBCH Đoàn trường 989436333 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phạm Mai Anh UVBCH Đoàn trường 987188519 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Thị Thảo  Anh UVBCH Đoàn trường 01692222836 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Trí  Bình UVBCH Đoàn trường 01682504611 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vũ Thanh Bình UVBCH Đoàn trường 1688477141 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Việt Chung UVBCH Đoàn trường 0983 956 595 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thế Dũng UVBTV Đoàn trường 915458789 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bùi  Xuân Dương UVBCH Đoàn trường 963803693 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Hoàng Hiệp UVBTV Đoàn trường 0984.666.500 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Tuấn Hiệp UVBCH Đoàn trường 01298455333 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Đức Hoàng UVBCH Đoàn trường 976262145 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Xuân Kiên UVBTV Đoàn trường 0973 849 557 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Hồng  Thu UVBCH Đoàn trường 979270291 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Phương Thuỷ UVBCH Đoàn trường 1654615843 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đỗ Thị Thủy UVBCH Đoàn trường 1.679.161.663 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dương Thu Trang UVBTV Đoàn trường 1672000456 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bùi Anh Bí thư Đoàn trường 914400246 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Anh  Tú Phó bí thư Đoàn trường 0906167587 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mông Quốc  Tuấn UVBCH Đoàn trường 0982686353 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Văn Việt Phó bí thư Đoàn trường 0912660246 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama