relojes
Left-Banner
Right-Banner

Chức năng - Nhiệm vụ

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

-          Bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ, đáp ứng nhu cầu của cán bộ, giáo viên trong học tập và làm việc.

-          Thúc đẩy phong trào học ngoại ngữ thông qua các hoạt động ngoại khóa.

-          Hỗ trợ chuyên môn xây dựng các câu lạc bộ tiếng Anh cho sinh viên như Câu lạc bộ nói và hát tiếng Anh, câu lạc bộ Film tiếng Anh.

-          Tổ chức các lớp học vì cộng đồng cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt.

-          Liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nâng cao chất lượng giảng dạy ngoại ngữ trong nhà trường.

-          Tổ chức các khóa đào tạo và thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ.

-          Tổ chức dịch vụ biên dịch, phiên dịch, dịch thuật đa ngôn ngữ.

khcn 

Banner

 

kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla