relojes
Left-Banner
Right-Banner

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Thông tin – Thư viện (trước là Phòng CNTT&TV) được thành lập ngày 09 tháng 12 năm 2008 theo Quyết định số 1110/QĐ-TCCB của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Trải qua 8 năm xây dựng và phát triển, đến nay Trung tâm đã trở thành một đơn vị chức năng quan trọng của Trường ĐH CNTT&TT với nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu về công nghệ thông tin và thông tin thư viện; tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược phát triển công nghệ thông tin, hệ thống thông tin; thư viện của nhà trường và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

tt cntttv 1
Tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Thông tin – Thư viện

Hiện nay, tổng số cán bộ, nhân viên của Trung tâm là 16 người. Trong đó: trình độ Thạc sỹ 09 người (01 NCS), trình độ Đại học 7 người. Trung tâm có cơ cấu tổ chức bao gồm 01 Giám đốc, 02 Phó giám đốc và 13 cán bộ, nhân viên hoạt động tại các bộ phận: Bộ phận quản trị hạ tầng CNTT, Bộ phận thư viện, Bộ phận quản lý các phần mềm dùng chung, Bộ phận quản trị web và cập nhật thông tin cho các trang tin điện tử.

tt cntttv 2
Đội ngũ IT của Trung tâm 


Trong những năm gần đây, thực hiện chủ trương phấn đấu tới năm 2020 cơ bản xây dựng Trường ĐH CNTT&TT trở thành trường ĐH điện tử, Trung tâm đã được Ban Giám hiệu nhà trường giao nhiệm vụ là đầu mối triển khai đề án xây dựng đại học điện tử. Để hiện thực hóa công tác này, Trung tâm đã đề xuất với ban Giám hiệu nhà trường thực hiện nhiều cải cách đổi mới về cơ sở vật chất kỹ thuật, tiêu biểu như: Đầu tư đưa công nghệ RFID vào công tác quản lý hệ thống tư viện, tiến tới ứng dụng trong công tác quản lý người học; nâng cấp hệ thống thư viện điện tử hoạt động trên mỗi trường Internet, cho phép bạn đọc có thể tìm kiếm, tra cứu và tải về các thông tin phục vụ học tập và NCKH; triển khai hình thức thu nộp học phí trực tuyến; tiếp nhận và đưa phòng học thông minh vào sử dụng đẩy nhanh quá trình xây dựng bài giảng điện tử; tăng cưỡng công tác truyền thông qua mạng xã hội, mạng tìm kiếm thông tin để quảng bá phục vụ công tác tuyển sinh.

tt cntttv 3
Nữ cán bộ nhân viên của Trung tâm


Bên cạnh đó, Trung tâm còn không ngừng nâng cao nhiệm vụ quản lý, duy trì hoạt động và đề xuất các giải pháp nhằm khai thác có hiệu quả toàn bộ hạ tầng CNTT của nhà trường bao gồm: Hạ tầng mạng và truyền thông; hệ thống các máy chủ; hệ thống Email; hệ thống wifi trong khuôn viên nhà trường. Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong trường, Trung tâm cũng là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan trong và ngoài tỉnh tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, là đơn vị chuyển giao công nghệ cho các nơi có nhu cầu trong công tác thực hiện các đề tài, dự án.
Cùng với sự hình thành và lớn mạnh gắn liền với lịch sử phát triển của nhà trường, Trung tâm Thông tin - Thư viện đang dần hoàn thiện cơ sở vật chất và nguồn nhân lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được nhà trường giao.

 II ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ/Chức danh

Ảnh

Điện thoại

Email

1 Đỗ Văn Toàn Giám đốc  tt cntttv 4 0947.951.666 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Trần Duy Minh Phó Giám đốc  IMG 3832 01674.473.888 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

 Vũ Tiến Thanh

Chuyên viên

 vtthanh

0948.557.586

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

 Lê Viết Duy

Kỹ sư

 lvduy2

09.88.22.99.44

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

 

 Vũ T Bích Ngọc

Chuyên viên

 vbngoc

0983.138.929

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

 Dương Văn Tài

Kỹ sư

 dvtai

0988.130.814

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

 Bùi T Kim Thái

Thư viện viên

 btkthai

0979.177.609

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Nguyễn T Thanh Xuân

Thư viện viên

 051000021

01273.251.888

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Nguyễn T Huyền Trang

Chuyên viên

 051012141

0917.004.386

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

 Nguyễn Thanh Tùng

Kỹ sư

 051000025

01689.974.633

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

 Nguyễn Khánh Ly

Thư viện viên

 nkly2

01688.206.804

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Đỗ Thị Thơ

Nhân viên

 

 0978875169

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pin It

khcn 

Banner

 

texas kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla