relojes
Left-Banner
Right-Banner

Giới thiệu về Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm

I. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ
Trung tâm Thực Hành - Thí Nghiệm tiền thân là Phòng Thực Hành – Triển Khai CNTT&TT được thành lập theo Quyết định số 801/QĐ-ĐHTN, ngày 11 tháng 08 năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên và được đổi tên thành Trung tâm Thực Hành - Thí Nghiệm theo quyết định số số 2844/QĐ –ĐHTN, ngày 14 tháng 07 năm 2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Anh the
Phó Giám đốc trung tâm: ThS. Nguyễn Ngọc Hoan

Tap the

Tập thể Trung tâm Thực Hành - Thí Nghiệm tiền thân là Phòng Thực Hành – Triển Khai CNTT&TT

Trung tâm Thực Hành - Thí Nghiệm có nhiệm vụ tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác thực tập, thực hành, thí nghiệm, dự án đầu tư các phòng thí nghiệm thực hành; quản lý, bảo trì bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị phục vụ thực hành thí nghiệm; phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT & TT trong thực tiễn và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
1. Công tác thực hành, thực tập
- Phối hợp với các phòng, khoa và bộ môn trực thuộc để tổ chức thực hiện kế hoạch thực hành thực tập cho các lớp theo chương trình, kế hoạch đào tạo của trường.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan cài đặt đầy đủ các phần mềm phục vụ chương trình đào tạo của trường.
- Thực hiện tốt công tác vệ sinh, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động tại các phòng thực hành, thí nghiệm.
- Phối hợp cùng với giảng viên làm tốt công tác quản lý lớp học trong quá trình thực hành, thực tập tại các phòng máy; lập biên bản xử lý kỷ luật đối với HSSV vi phạm nội quy trong giờ thực hành.
- Xây dựng các nội quy, quy định, biển báo… trong phòng thực hành, phòng chuyên đề để hướng dẫn cho HSSV trong quá trình thực hành, thí nghiệm.
2. Công tác kỹ thuật, bảo trì, bảo dưỡng
- Đảm bảo các phòng máy hoạt động ổn định đáp ứng yêu cầu thực hành, thực tập của HSSV và các hoạt động khác của trường.
- Quản lý, bảo trì toàn bộ các hệ thống máy móc, trang thiết bị thuộc phạm vi quản lý; sửa chữa, thay thế, sự cố đối với các thiết bị phục vụ thực hành, thực tập.
- Phối hợp với Phòng Quản trị - Phục vụ quản lý hệ thống trang thiết bị, vật tư kỹ thuật về CNTT&TT thuộc Trung tâm, lập các biên bản kỹ thuật đối với các thiết bị khi xảy ra sự cố.
- Đáp ứng các thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo, các hội nghị, hội thảo khi có yêu cầu của trường.
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức việc tập huấn hướng dẫn sử dụng thiết bị phục vụ đào tạo cho CBVC trong trường.
3. Công tác triển khai ứng dụng CNTT & TT
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan để tư vấn lập các dự án hệ thống phòng thực hành, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học phù hợp với chiến lược xây dựng và phát triển trường.
- Triển khai các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực CNTT&TT để đáp ứng nhu cầu thực tế và tạo nguồn thu hợp pháp cho trường.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu nhà trường phân công.

II. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ/ CHỨC DANH ĐIỆN THOẠI EMAIL
1 Nguyễn Ngọc Hoan Phó Giám đốc trung tâm 0982.909.386 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Hà Mỹ Trinh Giảng viên 0902.040.512 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Nguyễn Thị Thúy Lan GV HDTH 01698.403.566 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Nguyễn Thành Trung GV HDTH 0988.093.862 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Đặng Ngọc Linh GV HDTH 0914.896.111 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Phạm Thị Mai Hương Chuyên viên 0922.551.666 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Nguyễn An Khánh Kỹ sư 0989.166.111 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Trịnh Văn Giác Kỹ sư 0927.341.267 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Đào Huy Hiệu Kỹ sư 0987.244.699 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Trần Thị Thu Trang Kỹ sư 0973.128.747 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 Nguyễn Xuân Trường Kỹ sư 0976.179.878 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 Mai Ngọc Hân Kỹ sư 01666.016.111 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 Đặng Thị Thảo Kỹ sư 0973.905.822 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 Đồng Văn Tuấn Kỹ sư 0987.488.566 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15 Nguyễn Thị Ngà Kỹ thuật viên 0916.123.007 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16 Dương Minh Quốc Kỹ sư 01634.197.792 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pin It

khcn 

Banner

 

texas kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla kreg texas ytc yokohama TISCO header pgsm saomai itplus talent rockler okla