Left-Banner
Right-Banner

Thông báo

Thông báo mời viết bài cho Đặc san Tạp chí KHCN Kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Ngoại ngữ

Chủ đề Đặc san Tạp chí: Dạy-học Ngoại ngữ trong Thời kỳ Hội nhập.
- Thời gian xuất bản dự kiến: Tháng 11/2017
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt, Tiếng Anh.
- Thời gian nhận bài: trước ngày 30/09/2017 (Gồm 01 bản in và 01 bản điện tử).
- Địa chỉ nhận bài:
+ Bản in: Tổ QLKH&HTQT - Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN.
+ Bản điện tử: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.
Pin It

 

bannerss

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama