Left-Banner
Right-Banner

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đảng bộ ICTU, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sáng ngày 19/4/2018, Đảng bộ Trường Đại học CNTT&TT đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tham dự Hội nghị có TS. Nguyễn Văn Tảo - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ; Bí thư các chi bộ và trưởng các đơn vị trong trường.

so ket giua nhiem ky 1

TS. Nguyễn Văn Tảo báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy, TS. Nguyễn Văn Tảo đã trình bày báo cáo sơ kết kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Báo cáo đã đánh giá kết quả thực hiện về các mặt công tác như: công tác xây dựng Đảng; công tác chuyên môn đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế; công tác thanh tra khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; công tác tổ chức cán bộ, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý…. Đồng thời, báo cáo cũng chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, những mặt còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân dẫn tới một số chỉ tiêu còn chưa thực hiện được.

Thảo luận, đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Trên cơ sở đó, Hội nghị cũng đã thảo luận về việc thay đổi và bổ sung một số chỉ tiêu vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Bên cạnh đó, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những điểm còn hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ nửa nhiệm kỳ tiếp theo đến năm 2020.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, tích cực, đoàn kết, trí tuệ, Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ nhà trường đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng, thể hiện ý trí quyết tâm xây dựng Trường Đại học CNTT&TT ngày càng phát triển.

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama