Left-Banner
Right-Banner

Kiểm tra hoạt động công đoàn năm 2018

 

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBKT ngày 14/4/2018 của Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, trong 02 ngày, 3 và 4/5/2018, Đoàn kiểm tra của Công đoàn Trường gồm đại diện BTV Công đoàn, Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra công đoàn đã tổ chức kiểm tra hoạt động công đoàn năm 2018 của văn phòng công đoàn, tài chính công đoàn và các công đoàn bộ phận.

kiem tra hoat dong cong doan

Kiểm tra hoạt động công đoàn năm 2018 của UBKT công đoàn trường.

Trong hoạt động kiểm tra công đồng cấp và cấp dưới lần này, công đoàn trường đã tiến hành kiểm tra nhiều nội dung quan trọng. Đối với văn phòng công đoàn, đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn trường nhiệm kỳ 2017 – 2022; Việc thực hiện chế độ sinh hoạt, họp BTV, BCH, các nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác phát triển đoàn viên, mối quan hệ giữa công đoàn, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị; Các hồ sơ, sổ sách, hồ sơ phát triển đoàn viên, công tác theo dõi, lưu trữ công văn đến, công văn đi, hồ sơ đại hội; Công tác phối hợp với chuyên môn thực hiện phong trào thi đua của đơn vị, thực hiện nhiệm vụ năm học, các cuộc vận động trong nhiệm kỳ do ngành phát động; Việc thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giảng viên và người lao động trong nhà trường.

Đối với Tài chính công đoàn, đoàn kiểm tra sổ sách, công tác thu, chi, công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn, các báo cáo dự toán, quyết toán thu chi tài chính công đoàn năm 2017; Báo cáo số liệu về tổng thu chi công đoàn năm 2017, kinh phí cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao, tham quan học tập, đãi ngộ công đoàn viên có thành tích tốt, báo cáo việc thực hiện các khoản chi theo quy định và mức thu nhập trung bình/năm của cán bộ viên chức, người lao động trong toàn trường.

Trong hoạt động kiểm tra tại các công đoàn bộ phận, đoàn đã tiến hành kiểm tra các nội dung: số lượng công đoàn viên trên tổng số cán bộ viên chức, người lao động; Công tác quản lý công đoàn viên, kế hoạch tổ chức các hoạt động công đoàn, công tác phát triển đoàn viên; Số lượng công đoàn viên được giới thiệu đi học tập bồi dưỡng kết nạp Đảng và được kết nạp Đảng; thực hiện chế độ báo cáo với công đoàn cấp trên và kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn bộ phận trong nhiệm kỳ…

Đây là hoạt động thường niên của công đoàn trường nhằm nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động của công đoàn trường và các công đoàn bộ phận. Kết thúc đợt kiểm tra, đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp kết quả, gửi báo cáo cho công đoàn trường và các công đoàn bộ phận.

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama